LingChat 06.12.

Kolega Marin Kežić održao je prošli tjedan LingChat naslova “Nepodnošljiva lakoća postojanja laganih glagola” o složenopredikatskim konstrukcijama.

Zahvaljujemo se svima koji su došli!