O Klubu

Klub studenata lingvistike (KSL) Asterisk nastavak je na dugu tradiciju Kluba studenata opće lingvistike SOL koji je osnovan još 1985. godine. Kako je djelovanje Kluba zamrlo na neko vrijeme, a opća lingvistika sad postoji samo kao jedan od diplomskih smjerova na studiju lingvistike, nekolicina studenata odlučila se za oživljavanje kluba pod novim imenom – Asterisk.

Klub je osnovan s ciljem promicanja interesa studenata lingvistike, promicanja lingvistike kao znanosti te posljedično popularizaciji struke u širem akademskom krugu i hrvatskom društvu.

Predsjednica: Ines Rukelj
Dopredsjednik: Leon Ristov
Tajnica: Marija Bišćan

Statut Kluba je dostupan ovdje.