Članstvo

Članovi se dijele na redovite, izvanredne, počasne i alumne.

 • Redovitim članom Udruge može postati svaki student preddiplomskog i diplomskog studija lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
  Redoviti članovi Udruge sudjeluju u radu udruge, imaju pravo glasa u Skupštini te mogu birati i biti birani u tijela udruge. Redoviti članovi dužni su plaćati članarinu u visini koju odredi Skupština.
 • Izvanrednim članom kluba može postati svaki student svih ostalih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i studenti svih ostalih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na drugim fakultetima u Hrvatskoj i inozemstvu.
  Izvanredni članovi Udruge sudjeluju u radu Udruge, no nemaju pravo glasa u Skupštini te nemaju pravo birati i biti birani u tijela udruge.
 • Počasnim članom udruge može postati osoba koja je značajno pridonijela radu udruge (profesor, znanstvenik, ili bilo koja druga fizička ili pravna osoba), uz suglasnost skupštine.
  Počasni članovi sudjeluju u radu udruge, no nemaju pravo glasa u skupštini te nemaju pravo birati i biti birani u tijela udruge.
 • Alumnima se proglašavaju svi bivši redoviti članovi udruge, a alumnima također mogu postati svaki prvostupnik ili magistar lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji prethodno nisu bili redoviti članovi udruge, a predložila ih je i odobrila skupština.
  Alumni sudjeluju u radu udruge, no nemaju pravo glasa u skupštini te nemaju pravo birati i biti birani u tijela udruge.

Od 2024. godine ukinuta je članarina. Smatramo da svaki student treba moći besplatno sudjelovati u radu kluba te nemamo namjeru vratiti članarinu!

Poveznica na upisnicu je ovdje.