Članstvo

Članovi se dijele na redovite, izvanredne, počasne i alumne.

 • Redovitim članom Udruge može postati svaki student preddiplomskog i diplomskog studija lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
  Redoviti članovi Udruge sudjeluju u radu Udruge, imaju pravo glasa u Skupštini te mogu birati i biti birani u tijela Udruge. Redoviti članovi dužni su plaćati članarinu u visini koju odredi Skupština.
 • Izvanrednim članom Udruge kluba može postati svaki student svih ostalih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i studenti svih ostalih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na drugim fakultetima u Hrvatskoj i inozemstvu.
  Izvanredni članovi Udruge sudjeluju u radu Udruge, no nemaju pravo glasa u Skupštini te nemaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge. Izvanredni članovi nisu dužni plaćati članarinu.
 • Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge (profesor, znanstvenik, ili bilo koja druga fizička ili pravna osoba), uz suglasnost Skupštine.
  Počasni članovi Udruge sudjeluju u radu Udruge, no nemaju pravo glasa u Skupštini te nemaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge. Počasni članovi nisu dužni plaćati članarinu.
 • Alumnima se proglašavaju svi bivši redoviti članovi Udruge, a alumnima također mogu postati svaki prvostupnik ili magistar lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji prethodno nisu bili redoviti članovi Udruge, a predložila ih je i odobrila Skupština.
  Alumni sudjeluju u radu Udruge, no nemaju pravo glasa u Skupštini te nemaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge. Alumni nisu dužni plaćati članarinu.

Članarinu od 10 kn pri upisu plaćaju samo redoviti članovi.

Poveznica na upisnicu je ovdje.